ખેડા / વણાકબોરી થર્મલ પાવર સ્ટેશનમાં GPCBનો સપાટો, પ્લાન્ટનું દૂષિત પાણી મહીસાગરમાં છોડાતા હાથ ધરાઇ આ કાર્યવાહી

Contaminated water released into Mahisagar river, pollution department team in Nadiad

ખેડામાં વણાકબોરી થર્મલ પાવર સ્ટેશનમાં ગુજરાત પ્રદૂષણ નિયંત્રણ બોર્ડ દ્વારા ચેકિંગ હાથ ધરવામાં આવ્યું, કોલોનીના મકાનોનું અને પ્લાન્ટનું દૂષિત પાણી છોડવામાં આવતું હતું

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ