સમસ્યા / આ પાણી કે ઝેર! ઔદ્યોગિક નગરીમાં હેન્ડપંપ બન્યાં શોભાનાં ગાંઠિયા સમાન

Contaminated water in hand pump at Vapi city of Valsad District

વાપી જીઆઈડીસી વિસ્તારમાં આવેલાં ડુંગરી ફળિયા વિસ્તારમાં પાણી નથી એવું નથી. પરંતુ જે હેન્ડપંપમાંથી પાણી નીકળે છે. તેને જોઈને તમે પણ ચોંકી જશો. અહીં જ્યારે પણ હેન્ડપંપ ચલાવવામાં આવે ત્યારે ફક્તને ફક્ત લાલ ચટ્ટાક કે પીળા રંગનું પ્રદુષિત પાણી નીકળે છે. જેનો પીવામાં તો ઉપયોગ નથી થઈ શકતો પણ રોજબરોજનાં વપરાશમાં પણ આ પાણી કંઈ કામ આવતું નથી.

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ