આત્મહત્યા / ગાંધીનગર IBમાં ફરજ બજાવતા કોન્સ્ટેબલે મૂળીનાં ક્વાટર્સમાં કરી લીધી આત્મહત્યા, અનેકવિધ તર્ક-વિતર્ક

Constable on duty in Gandhinagar IB commits suicide in Muli quarters, various arguments

ગાંધીનગર IBમાં ફરજ બજાવતા હેડ કોસ્ટેબલે આત્મ હત્યા કરતા ચકચાર. સુરેન્દ્રનગરના સરાના મૂળી ગામે PSC સ્ટાફ કવાટર્સમાં આત્મ હત્યા કરી હતી.આત્મહત્યાનું કારણ હજુ અકબંધ

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ