ચેતજો / ટ્રાફિક નિયમો તોડવા પડશે મોંઘા! દંડની સાથે સાથે આ કાર્યવાહી લાગુ કરવા ચાલી રહ્યો છે વિચાર

Consideration on the new premium of vehicle insurance

IRDAIના એક વર્કિંગ ગ્રુપે મોટર વિમા પ્રિમિયમમાં ઓન ડેમેજ, થર્ડ પાર્ટીના નુકસાનની ભરપાઇ અને અન્ય પ્રકારના વિમા પ્રિમિયમ સાથે Traffic Violation Premiumની શરૂઆત કરવાની ભલામણ કરી છે. જે હેઠળ ટ્રાફિકના નિયમોનું ઉલ્લંઘન કરનારા લોકોને પોતાના વાહનના ઇન્સ્યોરન્સ માટે વધારે પ્રિમિયમ ચૂકવવું પડશે. 

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ