સહાય વધશે / ખેડૂતો માટે 15 હજાર કિંમતના ફોનની ખરીદી પર 10ને બદલે 40 ટકા સહાયની વિચારણા: નાણામંત્રાલયની મંજૂરી બાકી

Consideration of 40 per cent assistance instead of 10 for purchase of phones worth Rs 15,000 for farmers: Finance Ministry...

ખેડૂતોને ટેક્નોલોજી સાથે જોડવા સરકારનો પ્રયાસ પણ કૃષિ વિભાગ પાસેથી સહાય 10 ટકાથી વધારી 40 ટકા કરવા ભલામણ

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ