ચૂંટણી પ્રચાર / ગુજરાતમાં રાહુલ ગાંધીએ કરેલી 8 જાહેરાતોનું કોંગ્રેસે તૈયાર કર્યું વચન પત્ર, 24થી 26 તારીખ સુધી જશે ઘર ઘર

Congress has prepared a promise letter of 8 advertisements made by Rahul Gandhi in Gujarat

રાહુલ ગાંધીએ કરેલી આઠ જાહેરાતનું વચનપત્ર તૈયાર કરાયું , એક કરોડ ઘરમાં પરિવાર દીઠ ઘરે ઘરે જઈ લોકો સાથે સંપર્ક બનાવવાનો પ્રયાસ

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ