ચૂંટણી / PM પદ ન મળે તો પણ ગઠબંધન સરકારમાં સામેલ થવા કોંગ્રેસ તૈયાર

Congress Has No Problem If It Does not Get PM Post

સામાન્ય ચૂંટણીના સમાપન આડે હવે માત્ર એક તબક્કાનું મતદાન બાકી છે ત્યારે કોંગ્રેસે જો બહુમતી નહીં મળે તો ગઠબંધન થશે એવા સંકેત આપી દીધા છે. કોંગ્રેસે સ્પષ્ટતા કરી છે કે જો ગઠબંધનમાં તેમને પીએમનું પદ નહીં મળે તો પણ કોઈ વાંધો નહીં રહે. આમ, હવે પીએમના પદ વગર પણ કોંગ્રેસ ગઠબંધન સરકારમાં સામેલ થવા તૈયાર ગઈ છે. 

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ