રાજકારણ / નરેન્દ્ર મોદી સ્ટૅડિયમનું નામ પણ બદલીને આ કરી દો : કોંગ્રેસે કરી માંગ

Congress demands to change the name of Narendra Modi Stadium

કોંગ્રેસ વિરોધ ઉઠાવતા સ્ટેડિયમનું નામ બદલીને મિલ્ખાસિંહ પર રાખવામાં આવી તેવી માંગ કરી છે. 

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ