કોંગ્રેસ ચિંતન શિબિર / SC, ST અને OBCને મળશે 50 ટકા અનામત, G 23 ના નારાજ નેતાઓની ફરિયાદોનું આવ્યું સમાધાન

 congress chintan shivir sc st and obc will get 50 percent reservation

હાલ ઉદયપુરમાં કોંગ્રેસની ચિંતન શિબિર ચાલી રહી છે. આ ત્રણ દિવસીય શિબિરમાં કેટલાય મોટા નિર્ણય થવાની શક્યતાઓ દેખાઈ રહી છે.

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ