ખામી / ગુજરાત યુનિવર્સિટીમાં સેમેસ્ટર-1ની મોક ટેસ્ટ દરમિયાન ખામી સર્જાતા વિદ્યાર્થીઓમાં મુંજવણ

Confusion among the students who created defects during the mock test of Semester-1 in Gujarat University

ઓનલાઈન પરીક્ષા પહેલા મોક ટેસ્ટ આપવાની હોય છે જેમાં ખામી સર્જાતા વિદ્યાર્થીઓ મુજવણમાં મુકાયા છે

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ