મહામારી / દેશમાં ઓમિક્રોનના સબ વેરિયન્ટ BA.4 અને BA.5ની પુષ્ટિ, સરકારે આપી જાણકારી

Confirmation of sub variants BA.4 and BA.5 of Omicron in the country, information provided by the government

કેન્દ્ર સરકારે દેશમાં ઓમિક્રોનના નવા વેરિયન્ટ BA.4 અને BA.5ની પુષ્ટિ કરી દીધી છે.

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ