શિક્ષણ વિભાગ / ભાવનગરના અનેક નેતાઓ પદાધિકારીઓ હોવા છતાં વિદ્યાર્થીઓ ખંડેરમાં અભ્યાસ કરવા મજબૂર

Compulsion students to study in a dilapidated building in Bhavnagar

ભાવનગરની એવી 3 શાળાઓ છે જ્યાં જીવના જોખમે વિદ્યાર્થીઓ અભ્યાસ કરી રહ્યા છે, ત્યાકે કેવી છે વિકાસની ખંડર વાસ્તવિક્તા જુઓ

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ