આરોપનામું / તૌકતેમાં નુકસાન પછી મળતું વળતરનો કેટલાક ખોટા લોકો લાભ લઈ ગયાની હાઈકોર્ટમાં ફરિયાદ

Complaint in the High Court in the matter of compensation after the hurricane

તૌકતે વાવાઝોડાના નુકસાનના વળતર મામલે એક અરજદારે હાઈકોર્ટમાં રાજ્ય સરકાર પર મોટો આરોપ લગાવ્યો કે, અનુસૂચિત જાતિ-પછાત વર્ગને વળતર ન મળ્યાની રજૂઆત કરી છે

IPLIN
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ