યોગ્ય / મોબાઈલ સહિત તમામ ઈલેક્ટ્રોનિક્સ સાધનો માટે એક જ ચાર્જર, કેન્દ્ર સરકારે લીધો મોટો નિર્ણય

common charger for mobile and portable electronic devices government to form expert groups

તમામ મોબાઈલ માટે એક જ ચાર્જર હોય તે દિવસો હવે દૂર નથી અને સરકારે આ દિશામાં એક મોટો નિર્ણય લઈ લીધો છે.

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ