બોર્ડર ટુરિઝમ / ભારતમાં સૌપ્રથમવાર 'સમુદ્રી સીમા દર્શન'નો ગુજરાતમાં પ્રારંભ, પાક બોર્ડર પર પ્રતિબંધિત જગ્યા પ્રવાસીઓ માટે મુકાઇ ખુલ્લી

Commencement of Samudri Seemadarshan near Koteshwar shrine in Kutch

Kutch news: કચ્છ જિલ્લામાં કોટેશ્વર તીર્થધામ નજીક લક્કી નાલા વિસ્તારમાં,આજથી ભારતમાં પ્રથમવાર “સમુદ્રી સીમાદર્શન”નો પ્રારંભ

IPLIN
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ