કોલંબિયા / પ્લેન ક્રેશ બાદ અમેઝોનના ગાઢ જંગલમાં 40 દિવસ કેવી રીત લડ્યા 4 બાળકો? આપવીતી રૂંવાડા ઉભા કરી દેશે

Columbia Plane Crash: How 4 children survived in Columbia jungle for 40 days on their own

હાલમાં કોલંબિયાનાં જંગલમાં ગુમ થઈ ગયેલા 4 બાળકોનું 40 દિવસ બાદ રેસ્ક્યૂ કરવામાં આવ્યું. પરંતુ સવાલ એ છે કે આ નાનાં બાળકો 40 દિવસ સુધી ગાઢ જંગલમાં એકલા રહ્યાં કઈ રીતે?

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ