આંદોલન / LRD ભરતીમાં આંદોલનકારી પુરુષ ઉમેદવારો માટે CM રૂપાણીનું સૂચન, ચિંતા કરવાની જરૂર નથી

CM Rupani's suggestion for male candidates in LRD recruitment, no need to worry

LRD ભરતીના વિરોધ મુદ્દે મુખ્યપ્રધાન રૂપાણીએ નિવેદન આપી નવી ભરતી અંગે જણાવ્યું, યુવાનોએ ચિંતા કરવાની જરૂર નથી.

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ