રસીકરણ / કેન્દ્ર સરકારની ફ્રિ વેક્સિનની જાહેરાત બાદ CM રૂપાણીનું આવ્યું મોટુ નિવેદન

Cm rupani on free co-vaccine for gujarati

કોરોનાની વેક્સિનને મંજૂરી બાદ આજે કેન્દ્ર સરકારે દરેકને ફ્રી કો વેક્સિનની જાહેરાત કરી છે ત્યારે ગુજરાતમાં પણ સીએમ રૂપાણીએ ગુજરાતીઓને આ અંગે વેક્સિન અપાશે તેવું નિવેદન આપ્યું હતુ.

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ