ભારે વરસાદ / ઉત્તરાખંડમાં ફસાયેલા ગુજરાતીઓને લઈને ગુજરાત સરકાર એક્શન મોડમાં, તમામ મદદ પહોંચાડવાની આપી ખાતરી

CM Bhupendra Patel talks to CM of Uttarakhand

ભારે વરસાદને કારણે ઉત્તરાખંડમાં પરિસ્થિતી ખરાબ થઈ ગઈ છે રાજ્યમાં કુલ 65 રસ્તાઓ બંધ કરી દેવામાં આવ્યા છે જેમાં ગુજરાતીઓ પણ ફસાઈ જતા મુખ્યમંત્રીએ ઉત્તરાખંડના CM સાથે વાત કરી છે.

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ