સુવિધા / ગુજરાતના વ્યસ્ત રુટ લોકોની સુવિધા માટે ભારતીય રેલવે દ્વારા ખાસ વ્યવસ્થા, જાણીને ખુશ થઇ જશો

clone train to start in ahmedabad and surat

રેલવે મંત્રાલયની જાહેરાત અંતર્ગત ૨૧મીને રવિવારથી  સૌથી વ્યસ્ત રૂટ પર ૨૦ જોડી ક્લોન ટ્રેન દોડશે. આ ક્લોન ટ્રેન માટે બુકિંગ પ્રક્રિયા આજથી ૧૯ સપ્ટેમ્બરથી શરૂ કરવામાં આવી  છે. 

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ