વાહવાહી / સફાઈ કર્મચારીની કિસ્મત ચમકી, કચરામાં મળ્યા 7.5 લાખના ગોલ્ડ કોઈન, પાસે રાખવાને બદલે જુઓ શું કર્યું

cleaner got 75 lakh gold coins in garbage he did something that is being praised all over country

સફાઈ કર્મચારીને કચરામાં મળ્યા 7.5 લાખના ગોલ્ડ કોઈન, પછી જાણો શું થયું...

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ