રાજકોટ / DGFTના અધિકારી જવરીમલ બિશ્નોઈના આપઘાત કેસમાં પરિવારના સંગીન આરોપ, કહ્યું 'કસ્ટોડિયલ ડેથ છે', CBIએ પૈસાનું પોટલું કબજે કર્યું

Class One officer of Rajkot DGFT committed suicide

રાજકોટ DGFTના ક્લાસ વનના અધિકારી જાવરીમલ બિશ્નોઈ આપઘાત મામલે આપઘાત નહીં કસ્ટોડિયલ ડેથ થયાનો પરિવારે આક્ષેપ કર્યો છે.

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ