અમદાવાદ / ચાણક્યપુરીમાં ધીરેન્દ્ર શાસ્ત્રીના દિવ્ય દરબારમાં ઘર્ષણ, કરણી સેનાના રાજ શેખાવત અને પોલીસ વચ્ચે ઉગ્ર બોલાચાલી

Clash in Dhirendra Shastris divine court in Chanakyapuri

અમદાવાદના ચાણક્યપુરીમાં ધીરેન્દ્ર શાસ્ત્રીને મળવા ભીડ એકઠી થઈ હતી. આ દરમિયાન કરણી સેના અને પોલીસ વચ્ચે ઘર્ષણ થયું હતું.

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ