ચોરી / મહિને 77 લાખની આવક ધરાવતા ભારતીય મૂળનાં આ વ્યક્તિએ સેન્ડવીચ ચોરી અને નોકરી ગઈ

citigroup banker earning 77 lakh per month is suspended for stealing sandwiches from the staff canteen knowat

બ્રિટનમાં સિટી બેંકમાં મોટા પદ પર કાર્યરત ભારતીય મૂળનાં એક વ્યક્તિએ સેન્ડવિચની ચોરી કરી છે. ચોરી કરનાર વ્યક્તિ માસિક 77 લાખની આવક ધરાવે છે. કેમ આ ભારતીયએ સેન્ડવીચ ચોરી કરી.

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ