તમારા કામનું / 9 કલાક માટે ઠપ રહેશે આ બેંકની સર્વિસ, ગ્રાહકોને થશે આ સમસ્યા, નહીં કરી શકો આ કામ

citi bank rtgs net banking online payment and other services down for 9 hours

સિટી બેંકના ગ્રાહકો RTGS, નેટ બેંકિંગ જેવી સુવિધાઓ 9 કલાક માટે નહીં વાપરી શકે.

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ