સાવધાન / વાહન પર કઈ લખાવ્યું હોય તો આજે જ હટાવી દેજો, વાહનવ્યવહાર વિભાગનો મહત્વનો નિર્ણય

Circular of transportation to remove unauthorized writings in private vehicles

ખાનગી વાહનોમાં હોદ્દાના લખાણો હટાવવા વાહન વ્યવહાર વિભાગનો પરિપત્ર, જો લખાણ લખેલુ જોવા મળશે થશે મસમોટો દંડ

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ