ચૂંટણી / મહાનગરમાં મેયર પદ માટે પરિપત્ર જાહેર, જાણો રોસ્ટર પ્રમાણે કોણ બની શકશે મેયર

Circular announced for the post of mayor, who can become the mayor according to the roster

સુરતમાં પહેલી ટર્મ માટે મહિલા અનામતનું રોસ્ટર રહેશે. અને સુરતમાં બીજી ટર્મ માટે સામાન્ય ઉમેદવાર રહેશે.

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ