પોલમપોલ / છોટાઉદેપુર, દ્વારકા, સુરેન્દ્રનગરમાં લાંચિયા રંગે હાથ ઝડપાયા, ACBએ છટકું ગોઠવી આવી રીતે પાડ્યો ખેલ

Chotaudepur, Dwarka, Surendranagar caught red-handed, ACB set a trap

રાજ્યમાં સુરેન્દ્રનગરમાં ફોરેસ્ટ અધિકારી, દ્વારકાનાં ખંભાળિયાનાં રામનગરનો સરપંચનો પતિ તેમજ છોટા ઉદેપુરનાં નસવાડીનાં રાઉન્ડ રેન્જ ફોરેસ્ટ ઓફિસર લાંચ લેતા ઝડપાઈ જવા પામ્યા છે.

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ