સંશોધન / મચ્છરમાંથી મળી આવ્યા એવા પ્રોટીન જે કોરોનાનો નાશ કરવા સક્ષમ; ચીન-USAના વૈજ્ઞાનિકોની શોધ

 Chinese US scientists identify two bacterial secreted proteins effective in inactivating COVID 19

ચીન અને અમેરિકાના સંશોધકોએ સાથે મળીને બે એવા બેક્ટેરિયા શોધ્યા છે, જે ખાસ પ્રકારનું પ્રોટીન બનાવે છે. આ પ્રોટીન કોરોના વાઈરસ ઉપરાંત ડેન્ગ્યુ અને એચઆઇવી વાઈરસને પણ નિષ્ક્રિય કરી દે છે તેવો દાવો કરવામાં આવ્યો છે. સંશોધકોનું કહેવું છે કે, આ પ્રોટીનનો ઉપયોગ એન્ટીવાઇરલ ડ્રગ બનાવવામાં કરવામાં આવે છે. ક્લિનિકલ ટ્રાયલના ભારને આ રીતે ઘટાડી શકાય છે. 

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ