ના હોય / જેટલા વધુ બાળકો હશે તેટલા જ વધારે પૈસા મળશે, આ દેશની સરકારે લાગુ કર્યા અનોખા નિયમો 

chinese city to give cash every month if families have second or third child

સ્થાનીક પરિવારોને દર મહિને 500 યુઆન (77 ડોલર) દરેક બાળક દીઠ આપશે. 

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ