ગજબ / દુનિયાની સૌથી ઝડપી ટ્રેન શરૂ થઈ અહીં, સ્પીડ એટલી કે કલાકમાં અમદાવાદથી-મુંબઈ પહોંચી જશો

 china unveils worlds fastest high speed maglev train capable of travelling 600 km per hour

હવાની ઝડપે ચાલતી મેગલેવ ટ્રેનની ટોપ સ્પીડ 600 કિલોમીટર પ્રતિ કલાકની છે

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ