2017 પરિણામ  BJP INC AAP OTH
99 77 - 06

ગજબ કે'વાય / આ દેશનાં વૈજ્ઞાનિકોએ નકલી ચંદ્ર બનાવીને દુનિયાને ચોંકાવી! હવે ક્યારેય નહીં થાય અંધકાર

china made a fake moon with zero gravity artificial moon know more

ચીની વૈજ્ઞાનિકોએ તેની એક વિશેષતા પણ જણાવી છે કે ગંભીર કુદરતી આફત દરમિયાન પણ તે વિસ્તારમાં ક્યારેય અંધારપટ નહીં થાય. આ નકલી ચંદ્ર પૂર, ભૂકંપની સ્થિતિમાં પણ પ્રકાશ આપતો રહેશે. 

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ