કૂટનીતિ / કઈ બાજુ દિવસ ઉગ્યો ! પહેલી વાર ચીન આવ્યું ભારતના સપોર્ટમાં, આ મુદ્દે કર્યાં ભરપૂર વખાણ અને દુનિયાને સંભળાવ્યું

China came in support of India, gave a befitting reply to G7 on the issue of wheat export ban

પહેલી વાર ચીને ઘઉંની નિકાસ પ્રતિબંધના મુદ્દે ભારતને સપોર્ટ આપીને જી-7 દેશોની ટીકા કરી છે.

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ