અર્થવ્યવસ્થા / મુખ્ય આર્થિક સલાહકારે કહ્યું, મહામારીની બીજી લહેરની અર્થવ્યવસ્થા પર બહુ મોટી અસર પડવાની આશંકા નથી

chief economic adviser kv subramanian says impact of the second covid 19 wave is not likely to be large on the economy

કોરોનાની બીજી લહેરની ભારતીય અર્થવ્યવસ્થા પર બહુ અસર પડવાની આશંકા નથી.

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ