ચંદ્રયાન-3 અપડેટ / ચંદ્ર પર ગાઢ નિંદ્રામાં પોઢી ગયા ચંદ્રયાન-3ના વિક્રમ અને પ્રજ્ઞાન: જાણો કેમ ન ખૂલી શકી 'આંખો'

Chandrayaan-3's Vikram and Pragyan fell into a deep sleep on the moon

Chandrayaan-3 Update News: ઈસરોના ચીફ એસ સોમનાથે કહ્યું છે કે, બંનેએ પોતાનું કામ પૂર્ણ કરી લીધું છે. તેમ છતાં એવી આશા છે કે, જો પ્રજ્ઞાન અને વિક્રમ ફરી જાગી શક્યા હોત તો કેટલીક વધુ મહત્વપૂર્ણ માહિતી મળી હોત

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ