ચૂંટણી 2022 / EXIT POLLમાં ભૂપેન્દ્ર ખરેખર નરેન્દ્રના રેકૉર્ડ તોડે તેવી શક્યતા, આંકડા સાચા પડે તો ભાજપની અત્યાર સુધીની સૌથી મોટી જીત

Chances are Bhupendra will actually break Narendra record in EXIT POLL

ગુજરાતમાં મતદાન સંપન્ન, EXIT POLLના આંકડા આવ્યા સામે; EXIT POLLમાં ભૂપેન્દ્ર ખરેખર નરેન્દ્રના રેકૉર્ડ તોડે તેવી શક્યતા

Loading...