ધર્મ / આ મહિલાઓ સામે પુરુષોએ ક્યારેય ન જોવું જોઈએ, ચાણક્ય નીતિમાં થયેલો ઉલ્લેખ વાંચી લેવો જરુરી

chanakya niti tells men should not look to woman when her doing these work

ચાણક્ય નીતિમાં જીવન સાથે જોડાયેલી ઘણી મહત્વપૂર્ણ વ્યવહારિક વાતો પણ જણાવવામાં આવી છે. જેમાં જણાવવામાં આવ્યું છે કે પુરૂષોએ કયા સમયે મહિલાઓ તરફ ના જોવુ જોઈએ.

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ