માન્યતા / આ છે એક એવું મંદિર કે જ્યાં લોકો બ્રેકઅપ કે ડિવોર્સ માટે રાખે છે માનતા! નવરાત્રિમાં જામે છે ભક્તોની ભારે ભીડ

Chaitri Navratri 2023 Want Breakup or Divorce Worship in this goddess temple devotees throng during Navratri

નવરાત્રીમાં અહીં ભક્તોની ખૂબ જ ભીડ જોવા મળે છે. જો કોઈ અહીં દર્શન કરવા માંગે છે તો સવારે 6થી બપોરે 12 વાગ્યે અને સાંજે 4થી રાત્રે 8 વાગ્યા સુધી દર્શન કરી શકે છે. 

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ