દરોડા / રાજકોટમાં હાર્ડવેર પ્રોજેક્ટ બનાવતા 5 યુનિટો પર CGSTનો સપાટો, તપાસમાં અંદાજે 1 કરોડની ટેક્સ ચોરી ઝડપાઇ

CGST raids 5 units manufacturing hardware project in Rajkot

રાજકોટમાં હાર્ડવેર પ્રોજેક્ટ બનાવતા 5 યુનિટો પર CGSTએ સપાટો બોલાવતા તપાસમાં અંદાજે 1 કરોડની ટેક્સ ચોરી ઝડપાઇ.

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ