હાઇકોર્ટ / IT Rules મામલે ટ્વિટર બૅકફૂટ પર, દિલ્હી હાઈકોર્ટે કહ્યું સરકારે ઍક્શન લેવા હોય તો લઈ શકે

centre vs twitter delhi high court hearing

દિલ્હી હાઇકોર્ટમાં ટ્વિટરે મંગળવારે સ્વીકાર્યું છે કે તેઓએ નવા ITના નિયમોનું કોઈ પાલન નથી કર્યું. જેના પર હાઇકોર્ટે કહ્યું કે હવે અમે ટ્વિટરને કોઈ પણ પ્રકારનું પ્રોટેક્શન આપી શકીશું નહીં. હવે કેન્દ્ર સરકાર ટ્વિટર કોઈ પણ પ્રકારે એક્શન લેવા માટે સ્વતંત્ર છે.

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ