મહામારી / કોરોનાને ઉગતો ડામવા સરકારે શરુ કરી મોટાપાયે તૈયારી, આરોગ્ય મંત્રી માંડવિયાએ સંસદને કરી જાણ

Centre Keeping An Eye On Global Covid Situation, Taking Steps Accordingly: Health Minister

કોરોના મામલે ઉચ્ચ સ્તરીય બેઠક કર્યા બાદ હવે કેન્દ્રીય આરોગ્ય મંત્રી મનસુખ માંડવિયા લોકસભાના માધ્યમ દ્વારા સરકારની તૈયારીની જાણકારી આપી.

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ