તમારા કામનું / LICને લઈને મોદી સરકારનો અત્યાર સુધીનો સૌથી મોટો નિર્ણય, જાણો ગ્રાહકોને શું થશે અસર

central govt has made changes to LIC of india development officers rules 2009 word corporation to be replaced by board

IPO પહેલા LIC સાથે જોડાયેલી કાયદાકીય ઔપચારીકતાઓને ઝડપથી પુરી કરવામાં આવી રહી છે. 

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ