આનંદો / કેન્દ્રીય કર્મચારીઓને તો મોજ પડી ગઈ! પાંચ ગણું વધી ગયું આ ઈન્સેન્ટીવ, જાણો કેટલા રૂપિયા મળશે

central govt employee will get more incentives

કેન્દ્રીય કર્મચારીઓને નોકરી દરમિયાન ઉચ્ચ ડિગ્રી હાંસલ કરવા બદલ મળતા ઇન્સેન્ટીવમાં 5 ગણો કરવામાં આવ્યો વધારો

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ