જવાબ / હાઈકોર્ટમાં કેન્દ્ર સરકારે રજૂ કર્યુ સોગંદનામું, કહ્યું ઑક્સિજનની અછત ન પડે તે માટે ગુજરાતમાં કર્યુ આ કામ

Central Government files affidavit in Gujarat High Court

કોરોના મહામારીમાં ગુજરાત હાઇકોર્ટમાં સુઓમોટો અરજીનો મામલે કેન્દ્ર સરકારે રજૂ કર્યું સોગંદનામું

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ