સોંઘવારી / મોટી ખુશખબર ! કેન્દ્રીય કર્મચારીઓનો વધી ગયો પગાર, 13 ટકા થયો DA વધારો, જલદીથી કરી લો ચેક

central government employees salary hike 13 percent 6th pay commission employees 7th pay commission news

મોંઘવારીની વચ્ચે કેન્દ્રીય કર્મચારીઓ માટે રાહતન સમાચાર આવ્યાં છે.

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ