ગૂડ ન્યૂઝ / કેન્દ્રીય કર્મચારીઓને ગિફ્ટ આપી શકે સરકાર, 18 મહિનાનું બાકી DA મળી શકે

central government employees 18 month da arrears issu -could be resolved soon

કેન્દ્ર સરકારની તરફથી સરકારી કર્મચારીઓને 18 મહિનાનો ડીએ ટૂંક સમયમાં જ પાછો મળી શકે છે. સરકારે મોટું એલાન કરી શકે છે.

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ