તમારા કામનું / PM આવાસ યોજનાના નિયમોમાં મોટા ફેરફાર, આવી ભૂલ કરી તો રદ્દ થઈ શકે છે ઘર

central government change rules under pm housing scheme pm awas yojana

PM Awas Yojana હેઠળ મળેલા ઘરમાં જો તમે નથી રહેતા તો Registered Agreement To Lease રદ્દ કરી દેવામાં આવશે. 

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ