ટેક્સ / પાન-મસાલા અને સિગારેટને લઈને મોટા સમાચાર: તમાકુ પ્રોડક્ટ્સ પર લાગતાં GST સેસ અંગે મોદી સરકારે લીધો મોટો નિર્ણય

central government caps maximum gst cess on pan masala and tobacco

સંશોધન અનુસાર હવે પાન મસાલા પર મહત્તમ GST વળતર સેસ છૂટક બજાર મૂલ્યના 51 ટકા હશે. હાલનાં સમયમાં સેસ MRP પર 135% લગાવવામાં આવે છે.

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ