યોજના / EPFOને લઇ કેન્દ્ર સરકાર લઇ શકે છે મોટો નિર્ણય, કર્મચારીઓને થશે મોટો ફાયદો, જાણો શું

central government can take a big decision on epfo for employee and employer

કેન્દ્ર સરકાર ટૂંક સમયમાં કર્મચારી ભવિષ્ય નિધિ સંગઠન (EPFO) ની મુખ્ય નિવૃત્તિ બચત યોજના માટે પગાર મર્યાદામાં ફેરફાર કરી શકે છે.

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ