ભેટ / BIG NEWS: જામનગર અને અમદાવાદને કેન્દ્ર સરકારની મોટી ભેટ, ગુજરાતમાં નવા રોડ અંગે મળી મંજૂરી

Central government approves construction of new roads in Gujarat at a cost of Rs 3700 crore

કેન્દ્ર સરકાર દ્વારા ગુજરાતને મળી અમૂલ્ય ભેટ, રાજ્યમાં હવે બનશે નવા રોડ રસ્તા, રોડ અને વાહન વ્યવહાર મંત્રી પૂર્ણેશ મોદી આપ્યુ મહત્વનું નિવેદન

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ